Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelőként fontosak számunkra az Ön adatai, és tiszteletben tartjuk a magánszféráját, a személyes adatai feletti rendelkezési jogát, és a személyes adatainak kezelése során ezen elvek szerint járunk el, továbbá minden szervezési és technikai intézkedést megteszünk adatainak biztonságos kezelése és védelme érdekében.


Adatkezelési elveinkről és gyakorlatunkról az alábbiakban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  részletesen tájékoztatjuk Önt.


Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük közönségünket.
Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.


Adatkezelő adatai

Nutrivital Magyarország
Székhelye: 3441, Mezőkeresztes, Petőfi út 3

Kapcsolattartás:
E-mail: kapcsolat@nutrivital.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Gaál Tamás
E-mail: kapcsolat@nutrivital.hu
Postacím: 3441, Mezőkeresztes, Petőfi út 3


A Nutrivital Magyarország adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
•    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
•    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•    1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
•    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
•    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
•    2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
•    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)


Adatok forrása

Az általunk kezelt adatokat minden esetben Öntől kapjuk meg, amelyet önkéntes elhatározása alapján ad át számunkra annak érdekében, hogy különböző szolgáltatásainkat igénybe vegye, vagy az általunk értékesített termékeinket megvásárolja.
Adatkezeléseink önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Szolgáltatásainkat kizárólag nagykorú, 18. életévét betöltött személy veheti igénybe. Amennyiben Ön még nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy konzultáljon szülőjével vagy nevelőjével, aki az Ön törvényes képviseletére jogosult.


Személyes adatok köre, adatkezelési célok és jogalapok

Annak érdekében, hogy Ön a szolgáltatásainkat a lehető legnagyobb mértékben ki tudja használni, az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

Szolgáltatásaink és vásárlás során felmerülő adatkezelésünk részletesen


Webshopunkban történő vásárlás esetén

Amennyiben Ön a webshopunkon keresztül kíván vásárolni, ezt külön regisztráció nélkül is megteheti.
A vásárlás során a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadását kérjük, amelyek a következők: a vásárló vezeték- és keresztneve, e-mail címe, a szállítási és számlázási címe (amennyiben a kettő eltér), telefonszáma.
Adatkezelésünk jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], és jogi kötelezettségünk alapján történik [a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.] Az adatok megőrzési ideje a számviteli szabályok szerint: 8 év.
Adatkezelésünk további célja: visszatérő vásárlóként kedvezményeket szeretnénk az Ön részére nyújtani, a kedvezményeket egyedi ajánlatok formájában, a vásárlások számától és gyakoriságától függően kínáljuk fel az ügyfeleink részére.   
Az Ön adatait a hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek a.) pont szerinti jogalapnak megfelelően addig kezeljük, amíg a regisztrációját nem törli.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlót nem tudjuk kiszolgálni, hűségprogram kedvezményeiből nem tud részesülni.
Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az CIB Bank Zrt. felé.
Adattovábbítás: az Adatkezelő könyvelését végző személy felé, csomagküldő szolgáltató felé (MPL).
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az Ön által igénybevett szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatkezelésünk

Az Ön egészségének elősegítése érdekében számos szolgáltatást kínálunk Önnek, amelyet vásárlásával egybekötve, vagy anélkül is, az Ön döntése alapján igénybe vehet.
Szolgáltatásaink igénybevétele során kizárólag azoknak megfelelő, az Ön személyére szabott teljesítéséhez szükséges adatok átadását kérjük Öntől, melyek részünkre történő átadásáról Ön szabadon dönthet. Amennyiben egyes adatokat nem kíván megadni, úgy azonban lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásainkat nem, vagy nem teljes egészében tudja igénybe venni.

Személyes adatainak kezelése a GDPR 6.cikk (1) bek b.) pontja szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésünk teljesítéséhez szükséges jogalap szerint történik, és  szolgáltatásról kiállított számlát a számviteli törvény szerinti 8. évig őrizzük.
Egyes ingyenes szolgáltásainkra nem kötünk szerződést Önnel. E körben adatait az Ön hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontjának megfelelően addig kezeljük, amíg hozzájárulást nem vonja vissza, vagy adatait nem törli.
Jelenleg a következő személyre szabott szolgáltatásaink keretében kezelhetjük az Ön személyes adatait:

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelésünk

Önnek módjában áll oldalunkon regisztrálni, így a jövőben gyorsabban tud vásárolni, visszatérő vásárlóként kedvezményeket tudunk az Ön részre nyújtani, születésnapja alkalmából meglephessük és igénybe veheti oldalunk számos ingyenes szolgáltatását is.
A regisztráció során kezelt adatok köre: név, a felhasználó név, e-mail címe, jelszó, születési dátum, mint kötelezően megadásra kerülő adatok, továbbá a vásárló döntése alapján: a vásárló címe, telefonszáma.
Az Ön adatait a hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek a.) pont szerintit jogalapnak megfelelően addig kezeljük, amíg a regisztrációját nem törli.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja igénybe venni az esetleges kedvezményeinket, illetve egyes, regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat.

Hírlevél

Önnek lehetősége van feliratkozni a hírlevelünkre. A feliratkozás – a nyereményjáték kivételével – minden más szolgáltatásunk igénybevételétől vagy vásárlástól független, egyiknek sem feltétele. Azonban mi örömmel osztjuk meg Önnel az Ön fogyókúráját támogató információinkat, és értesítjük Önt egyes kedvezményekről vagy éppen a programjainkról. Tesszük ezt mindaddig, amíg Ön a hírlevelünket kéri és arról nem iratkozik le. Leiratkozásakor adatait töröljük.
Adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja szerint az Ön hozzájárulása.

Chat szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatkezelésünk

Ön oldalunkra belépve a jobb alsó sarokban felugró ablakon keresztül munkaidőben felteheti kérdéseit kollégánknak, vagy azon kívül üzenetet hagyhat részünkre, melyre munkaidőben tudunk válaszolni.
A szolgáltatás IP cím alapján azonosítja látogatót, valamint a folytatott kommunikáció az adatkezelő által tárolásra kerül.
A tárolt adatok között az IP cím nem szerepel, kizárólag a beszélgetés tartalmát rögzítjük.
Az általunk tárolt adatok az Ön személyének azonosítására általában nem alkalmasak, kivéve, ha Ön a chat során a személyének azonosítására alkalmas adatokat adott meg.
Munkaidőn kívül a chat ablakon keresztül chat-üzenetet küldhet nekünk, ekkor egy keresztnevet és az e-mail címét kérjük, amire a válaszainkat elküldhetjük. Az e-mail címet kizárólag erre a célra használjuk.
A lefolytatott beszélgetés tárolására minőségbiztosítási szempontból van szükségünk, mivel ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy a látogató számára adott tájékoztatás szakszerű és megfelelő volt-e.
Jelen adatkezelési kategória alapján kezelt személyes adatok köre a fentiek szerint meghatározott, kifejezett, és jogos célok eléréshez feltétlen szükséges személyes adatokra korlátozódik, így az adatkezelés mértéke arányosságban áll az adatkezelés céljával, megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjában foglalt jogalapnak.
A beszélgetést, a chat-üzeneteket és az azokra adott választ 6 hónap után töröljük.

Nyereményjátékok

Alkalmanként különböző nyereményjátékokat szervezünk. Ilyenkor az Ön adatait a saját marketing céljainkra kezeljük azokat.
A nyereményjáték során bekért adatok kizárólag a játékban történő részvétel körében az Ön azonosításához és a nyereménye átadásához szükséges mértékben kerülnek kezelésre, azonban a játékban való részvételhez kérjük, hogy nevét a nyertesek között megjelentethessük, valamint, hogy a jövőben az Ön részére termékeinkről, akcióinkról és más velünk kapcsolatos hírekről hírlevelet küldhessünk. Egy nyereményjátékban egy személy csak egyszeresen vehet rész.
Az adatkezelésünk jogalapja a nyereményjátékban történő részvételre kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján, majd a játék lezárultát követően az Ön hírlevélküldéshez történő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerint.
Adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja. Hírlevélről történő leiratkozása esetén adatait töröljük.
A nyereményjátékra való jelentkezéssel Ön automatikusan elfogadja a nyereményjáték szabályzatban foglaltakat.


Cookie tájékoztató

Önt a honlapunkra történő első belépése alkalmával figyelmeztetjük a cookiek alkalmazására, amelynek elfogadásáról vagy visszautasításáról dönthet. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a cookie alkalmazásának visszautasítása az Ön látógatói élményére és az oldal kényelmes használatára negatív hatással lehet.
A cookie alkalmazásának részletes bemutatása, a végzett adatkezelés ismertetése:
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: egy hét
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.


Adatok biztonságos kezelése

Adatkezelőként és a velünk szerződött adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

•    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
•    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
•    változatlansága igazolható (adatintegritás);
•    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük

•    a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
•    a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
•    a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, valamint, ha az érintettek száma lehetővé teszi, közvetlenül vagy nagyszámú érintett esetén a weboldalon keresztül tájékoztatjuk az incidensről, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


Adattovábbítás


Az Ön adatait soha senkinek nem értékesítjük.

Adatait a szolgáltatásaink teljesítéséhez igénybe vett közreműködők, így a csomagszállítást végző vállalkozások részére adjuk át a szerződés teljesítése érdekében.
Adatait ugyancsak átadjuk a könyvelést végző szerződött partnerünk számára a számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében.
Honlapunkat a Tarhely.eu Kft. által fenntartott tárhelyen tároljuk.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Ön kérheti, hogy az általunk kezelt adatairól tájékoztassuk. Erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtunk Önnek tájékoztatást.

Hozzáféréshez való joga

Ön  jogosult arra, hogy  hozzáférjen a személyes adatai kezelésével kapcsolatos következő információkhoz:
•    milyen személyes adatait kezeljük, és azokat kitől kaptuk meg;
•    milyen célból kezeljük az Ön adatait;
•    továbbítjuk-e azokat más adatkezelőknek vagy adatfeldolgozónak, ha igen, kiknek és milyen garanciák mellett;
•    mennyi ideig tároljuk az adatait, vagy tervezzük tárolni azokat;
•    az Önt megillető jogokról és azok gyakorlásának módjáról;
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
•    ha alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást akkor erről a tényről, az alkalmazott logikáról és az Önre nézve várható hatásairól

A felsorolt információk jelentős része a jelen tájékoztatóban elérhető az Ön számára, azonban az Ön kérelmére, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül az Önről kezelt személyes adatok másolatát és a felsorolt információkat az Ön rendelkezésére bocsátjuk elektronikus formában.

Amennyiben Ön papír alapon kéri az adatok másolatának rendelkezésre bocsátását, úgy ésszerű adminisztrációs költséget számíthatunk fel.

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az általunk Önről kezelt adat helytelen vagy pontatlan, Ön kérheti azok helyesbítését, mely kérelmének indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül eleget teszünk, és erről Önt tájékoztatjuk.

Törléshez való jog

Amennyiben adatainak kezelését kizárólag az Ön hozzájárulása alapján végezzük ( l. hírlevélre feliratkozás, oldalunkon regisztrálás), úgy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését, illetve maga is törölheti azokat.

Más esetekben meg kell vizsgálnunk, hogy az adatai kezelésének célja vagy jogalapja lehetővé teszi-e, hogy adatait töröljük. Amennyiben az adatkezelési cél már nem áll fenn, úgy kérelmére adatait töröljük, ha ez valamilyen okból nem teljesíthető, úgy arról tájékoztatjuk Önt.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
•    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatok hordozhatóságához való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatainak kezelése a mi jogos érdekünkön alapul, úgy Önt megilleti az adatkezelésünk elleni tiltakozás joga.

Mivel az adatkezelésünket az Ön jogainak és a mi jogos érdekünknek mérlegelése alapján határoztuk el, így tiltakozása esetén ismételten elvégezzük az érdekek mérlegelését, és ennek eredményéről értesítjük Önt. Amennyiben az érdekmérlegelés eredménye alapján úgy látjuk, hogy az Ön jogainak védelme elsőbbséget élvez a mi jogos érdekeinkkel szemben, úgy adatait töröljük és a továbbiakban azokat csak jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kezeljük.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatkezelésünk során nem tartottuk be, vagy megsértettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban általunk vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze felénk a kapcsolat@nutrivital.hu címen .

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 3441, Mezőkeresztes Petőfi út 3

Kelt, Mezőkeresztes, 2020.04.15